Květen 2007

Dopis - témata

9. května 2007 v 22:20 Státní zkoušky
II. Povinné téma
Následující téma je povinné pro všechny kandidáty. Rozsah je stanoven počtem předtištěnýchřádků (pět - s tolerancí o 1 řádek více či méně). Nezapomeňte na žádnou z náležitostí, které k podobnému sdělení patří.
Dopis (stížnost)
Vaši francouzští sousedé pořádají často hlučné večírky, které trvají dlouho do noci. V dopise jim popište problémy, které vám působí jejich neohleduplné chování, a požádejte je o dodržování nočního klidu.
DALŠÍ MOŽNÁ TÉMATA :
Omluvný dopis
Ze zdravotních či jiných důvodů nemůžete nastoupit do nového zaměstnání. Napište dopis (e-mail) řediteli firmy, ve kterém se omluvíte a vysvětlíte změnu svého rozhodnutí.
Žádost o zaslání informací
Na internetu jste objevili nabídku letních kurzů francouzštiny pořádaných jednou francouzskou univerzitou. Tato nabídka vás zaujala, jelikož máte v úmyslu zdokonalit se v daném jazyce. Napište krátký dopis, ve kterém požádáte o podrobnější informace (např. o datu konání kurzů, ceně, ubytování, stravování, atd.). Nezapomeňte na všechny náležitosti, které k dopisu patří.
Dopis příteli (blahopřání)
Po delší nepřítomnosti v místě bydfliště jste našel/našla pozvání na svatbu svého dávného přítele. Svatba už proběhla a vám nezbývá než příteli napsat dopis, ve kterém vyjádříte své politování, že jste se svatby nemohl/a zúčastnit, dodatečně vyslovíte blahopřání a event. navrhnete setkání, abyste se mohl/a seznámit s přítelovou manželkou.
Protest
Právě jste se dozvěděl/a z místního tisku, že radnice hodlá na volném prostranství místo původně plánovaného dětského hřiště vybudovat parkoviště. Napište starostovi obce dopis, ve kterém vyjádříte svůj zásadní nesouhlas, a uveďte, jakým způsobem budete vy a vaši sousedé protestovat proti tomuto rozhodnutí.